MiGs integritetspolicy


Denna integritetspolicy gäller för samtliga Marknadsföreningen i Göteborg och Marknadsföreningens i Göteborgs Service AB:s kanaler (nedan kallat MiG) där MiG är ansvarig för behandlingen av innehavda personuppgifter.

Personuppgifter som behandlas

Exempel på information som inhämtas:

- Företagsnamn
- Kontaktperson
- Företagsadress/fakturaadress
- Telefonnummer och e-postadress
- Information om användningen av webbplatsen, i form av bland annat undersidor som besökts, browerinställningar och IP-adresser.

Hur hämtar vi in information?

MiG sparar namn som erhållits genom att personen anmält sig till arrangemang, varit föredragande, medlemsansökan eller ansökan om information. Detta sker genom MiGs hemsida, nyhetsbrev, mail eller sociala medier. Du väljer själv vilka personuppgifter du vill lämna förutom ovanstående (se personuppgifter som behandlas)

Ändamålet med information som inhämtas:
I MiG är vårt främsta uppdrag att erbjuda ett riktigt bra nätverk och aktuell kunskap. Kunskap om Göteborgs näringsliv, omvärldstrender, kommunikation och livsstil. Det handlar om både personlig utveckling och faktamässig kunskap. Att reflektera kring aktuell kunskap tillsammans och på så vis utveckla ny unik kunskap och nya erfarenheter, det är syftet med våra ca 70 seminarier per år. För att kunna erbjuda dig att vara en del av detta hanterar vi dina personuppgifter med största möjliga försiktighet och endast för att ge dig möjlighet att vara delaktig i vår strävan att tillsammans vara Göteborgs bästa affärsnätverk.

Därför har vi dina personuppgifter:

- För att informera dig om seminarier som arrangeras av MiG.
- För att bjuda in dig till arrangemang i MiGs och våra samarbetspartners regi.
- För att ge dig information och kunskap om händelser och trender i näringsliv och omvärld.
- För att ge dig erbjudanden gällande medlemskap eller andra tjänster och produkter.

Hur tas informationen om personuppgifter bort?

Du kan när som helst avregistrera dig via länk i våra digitala nyhetsbrev eller via mail till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.. I samband med detta tas dina personuppgifter och historik bort i MiGs registersystem.

Utlämning av information till tredje part.

Förteckning över personer som gästar MiGs seminarier läggs ut med personnamn och företagsnamn dagen före aktivitet på MiGs hemsida. Detta görs eftersom MiG är ett affärsnätverk med syfte att öka möjligheten till planerat nätverkande. Den som inte vill vara namngiven här kan när som helst maila Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. som då exkluderar personuppgifter.

Vid flertalet MiG-arrangemang erhåller föreläsare förteckning över personer som gästat seminariet. Skälet till det är att besökarna ska kunna erhålla presentationsmaterial från föreläsning eller annan adekvat information som rört föreläsningen med kontakt inom en månad. Därefter har föreläsare ansvar att ta bort alla personuppgifter såvida personen inte responderat och accepterat vidare kontakt. Den som inte vill vara namngiven i deltagarförteckningen kan när som helst maila Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. som då exkluderar den personuppgifter.

Rättigheter

Som medlem eller annan person vars personuppgifter finns med i MiGs register har du alltid rätt till insyn i behandlingen av dina personuppgifter och självklart rätten att korrigera eller avregistrera dina personuppgifter.

Har du synpunkter på att MiG inte har uppfyllt dina rättigheter enligt personuppgiftslagen har du all rätt att överklaga till aktuell tillsynsmyndighet, Datainspektionen. Kontaktuppgifter finns på www.datainspektionen.se

MiG är en förening vars verksamhet drivs i Marknadsföreningen i Göteborgs Service AB helt utan vinstintresse.
Genom att vara ett riktigt bra affärsnätverk med mångfald där vi möts, reflekterar och agerar ökar vi möjligheten till ett hållbart näringsliv. Kunskap är världens utmaning och genom global utblick generar vi lokal insikt!

Marknadsföreningen i Göteborg

Samarbetspartners:

logo lansforsakringar     gbgoco     aveny production logo

Instagram

instagram banner

Facebook

facebook banner

Linkedin

linkedin banner