Om MiG


om mig image 1

MiGs syfte är att leverera AFFÄRSNYTTA.
Vi vill tillsammans med dig/er och vårt stora nätverk på över 1 000 medlemmar vara drivande och delaktig, inte drabbad av omvärldens snabba kast.
Av det skälet gör vi grundjobbet och paketerar ett utvecklande nätverk och aktuell kunskap.
Vi vaskar fram aktuell kunskap om läget i Göteborg men fokuserar också på vad som sker i övriga världen med en snabb utökning av automatisering, globalisering, urbanisering, socialisering, digitalisering och ökad mobilitet.
Vi kallar det, ”Global utblick för lokal insikt”.
MiG arrangerar ca 70 olika typer av seminarier och totalt över 100 mötestillfällen under ett år.

MiGs vision

”MiG:s vision är att stärka Göteborgs näringsliv på en global marknad”.

 Vi agerar på en lokal marknad men ska ge goda förutsättningar för en global och inte minst digital marknad.
 
       Strategiska utgångspunkter

 • Nätverkandet har aldrig varit lättare eller svårare än nu.
 • Lokalt möter globalt möter digitalt
 • Lojaliteten har aldrig varit så låg
 • Nutid är snabbt dåtid.
 • Aktuell kunskap, snabbt inaktuell
 • Samarbete och dela är en självklarhet, ordet konkurrent är avdramatiserat
 • CSR/hållbarhet är inte en fråga längre – det är en hygienfaktor

om mig image 2

Samarbetspartners:

  gbgco        convendum         gplogotyp       svmassan      tv4    ihm        aveny production logo   handelsmarketing

Instagram

instagram banner

Facebook

facebook banner

Linkedin

linkedin banner

Nyhetsbrev anmälan

 1. Namn*
  Invalid Input
 2. E-post*
  Invalid Input
 3. Telefon*
  Invalid Input