Next Step by MiG


Syftet med NEXT STEP by MiG är att minska glappet mellan den akademiska världen och näringslivet. Med kunskap om nästa generation och mötet mellan etablerad och ny kunskap föds det nya idéer Vi vill vara en mötesplats där både studenter och näringslivsrepresentanter kan träffas, lära och få utbyte av varandra.

Att ge studenter möjlighet att parallellt med studier greppa näringslivets utmaningar och skaffa ett bra nätverk såväl i studentkretsar som i det etablerade näringslivet. För oss i näringslivet är fördelarna lika stora: det är genom ungdomar vi lär oss om morgondagen där vi ska leva resten av våra liv.

Samarbetspartners:

gplogga       aveny production logo        handelsmarketing     gbgoco  unitedspaces

Instagram

instagram banner

Facebook

facebook banner

Linkedin

linkedin banner

Nyhetsbrev anmälan

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input