Kategori:
Frukost
Datum:
2018-04-12 07:00 - 08:30

Beskrivning

anmalan
DELTAGARLISTA

Såhär mäter du effekten av sociala medier.

Idag har vi stora möjligheter att mäta, samla in data och att analysera effekten av vårt arbete med sociala medier. Och de allra flesta mäter någonting.
Men hur säkerställer du att du mäter rätt saker och hur kan data omvandlas till faktisk affärsnytta? Framgångsfaktorerna innefattar en kombination av
att bemästra kontexten sociala medier, ständigt hålla sig uppdaterad på området och säkerställa tekniken för att mäta och visualisera rätt.
Genom föreläsningen vill vi ge dig en förståelse och med konkreta tillvägagångssätt för hur du kan låta insikter från datainsamling bli ert
viktigaste beslutsunderlag för att nå större framgång i sociala medier.

Välkommen till Svenska Mässan, NY ENTRÉ FÖR I ÅR, Mässans gata 8, entré 8.

Samarbetspartners:

  gbgco        convendum         gplogotyp       svmassan      tv4    ihm        aveny production logo   handelsmarketing

Instagram

instagram banner

Facebook

facebook banner

Linkedin

linkedin banner

Nyhetsbrev anmälan

  1. Namn*
    Invalid Input
  2. E-post*
    Invalid Input
  3. Telefon*
    Invalid Input