Kategori:
Frukost
Datum:
2017-10-20 07:15 - 08:30

Beskrivning

gomogroup           anmalan                          

DELTAGARLISTA

Konkurrera med rätt verktyg, Pull-marketing och SEO är fundamentet i all
framtida B2B marknadsföring - Gabriel Ghavami

Gabriel Ghavami, arbetar med digitala strategiska frågor på ledningsnivå för några av landets 

största och starkaste B2B-varumärken.

Under 35 minuter utmanar Gabriel genom att visa på att framtidens B2B-marknadsföring stavas Pull-marketing och datadrivet.
Gabriel redogör även för konkreta exempel på hur datadrivna beslut och Pull-marketing/SEO hjälper hans kunder idag.

Push marketing (traditionell marknadsföring) är ett bra komplement till Pull-marketing, men bolag som inte har en
Pull-marketing strategi kommer inte kunna konkurrera genom det paradigmskiftet vi upplever just nu.

På ett medryckande och inspirerande sätt guidar Gabriel Ghavami företag till digital framgång och sätter samtidigt ord
på fällorna som man bör akta sig för.

Välkommen till Svenska Mässan, sal G3

Samarbetspartners:

  gbgco        convendum         gplogotyp       svmassan      tv4    ihm        aveny production logo   handelsmarketing

Instagram

instagram banner

Facebook

facebook banner

Linkedin

linkedin banner

Nyhetsbrev anmälan

  1. Namn*
    Invalid Input
  2. E-post*
    Invalid Input
  3. Telefon*
    Invalid Input