Kategori:
Sluten
Datum:
2020-10-05 16:00 - 18:30

Beskrivning

anmalan fysiskt
(endast för medlemmar i MiG Business insight & MiG exec)

AI FÖR NORMALBEGÅVADE!
Fredrik Jerlov kallar föredraget "AI för normalbegåvade” eftersom själva utgångspunkten inte är tekniken, utan vad man kan göra med den.Man behöver helt enkelt inte vara ingenjör för att förstå vad Fredrik pratar om. Först kort historia och bakgrund. Sedan om Machine learning, neurala nätverk och deep learning. Om Face & voice recognition. Om "AI business applikations" och disruption och nya möjligheter. Om etik och moral. Om Kina. Om Super AI. Fredrik citerar bland andra Isac Asimov. Chopin. Meryl Streep. Bill Gates. Elon Musk och Stephen Hawking. Finns plats för några skratt och några kalla kårar.

”If we get it wrong now, every generation that follows us will pay the price!”

fredrik jer

Samarbetspartners:

  gbgco     uslogga             gplogotyp           aveny production logo        handelsmarketing

Instagram

instagram banner

Facebook

facebook banner

Linkedin

linkedin banner

Nyhetsbrev anmälan

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input