Kategori:
Frukost
Datum:
2018-02-09 07:30 - 08:45

Beskrivning

anmalan

Hitta Flytet – Parkeringens roll i en nära storstad”

Stadsutveckling kräver långsiktighet och Göteborg står inför stora förändringar. Befolkningstillväxten, byggboomen, infrastrukturprojekten och de prioriterade hållbarhetsfrågorna resulterar i att en ny stad växer fram. En sak är säker i framtidens stad, bilen och parkering kan inte längre hanteras på ett traditionellt sätt.

Tidigare var mobilitet synonymt med bil. Det är det inte längre. Och vi kan inte ta oss an framtiden med dåtidens lösningar. Vi på parkeringsbolaget vill förenkla och skapa förutsättningar för ett hållbart resande för alla. Slutsatsen vi drar är att människor vill ha en god mobilitet – inte att de måste ta bilen till varje pris.

Välkommen på frukostmöte för att höra mer om hur vi vill förenkla invånarnas vardag idag och skapa förutsättningar för samarbete mellan olika aktörer i mobilitetskedjan.

Vi ses på Convendum, Avenyn 21.

Samarbetspartners:

  gbgco    convendum         gplogotyp    tv4    IHMNYLOGGA   aveny production logo   handelsmarketing

Instagram

instagram banner

Facebook

facebook banner

Linkedin

linkedin banner

Nyhetsbrev anmälan

  1. Namn*
    Invalid Input
  2. E-post*
    Invalid Input
  3. Telefon*
    Invalid Input