Kategori:
Frukost
Datum:
2021-08-20 08:00 - 08:45

Beskrivning

anmal FK fys  anmal FK dig

Så skapar vi attraktionskraft för Göteborg som kunskapsregion och Sveriges innovationsmotor.

Ingen annan region i Sverige investerar så mycket i forskning och utveckling som Västra Götaland, 33,4 procent av landets samlade privata FoU-utgifter sker här till värde av 41 miljarder kronor. Merparten av detta är i Göteborg.

Så vad betyder det för Göteborgs attraktionskraft? BRG berättar hur vi arbetar med att skapa insatser för att attrahera investeringar, talanger och storskaliga innovationssamarbeten (tex. Gothenburg Green City Zone) som skapar rubriker globalt och attraktionskraft för Göteborg.

Varmt välkommen till International House Gothenburg, Järnvågsgatan 3

Samarbetspartners:

  gbgco     uslogga             gplogotyp           aveny production logo        handelsmarketing

Instagram

instagram banner

Facebook

facebook banner

Linkedin

linkedin banner

Nyhetsbrev anmälan

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input