Kategori:
Frukost
Datum:
2020-10-23 08:00 - 08:45

Beskrivning

anmalan digitalt

Vad är Rättvisaren 2020 – Brand Identity?

En studie av strukturerna bakom hur människor representeras och avbildas i svensk reklam.

Keyfindings
Studien avslöjar bland annat hur svensk reklam ser ut 2020, här är några smakprov:
- Kvinnor passar bäst i hemmet
- Män är kontrollerade – även när de är glada
- Reklamen är smal, och vit och heteronormativ
- Många varumärken visar en önskad målgrupp – inte sin faktiska målgrupp

Syfte med studien
Mediekompaniet vill med studien skapa högre medvetande, samsyn och förståelse om hur vi porträtterar människor i reklam. Genom att lyfta fram strukturerna som utgör svensk reklam och representationen inom olika kategorier, kan vi öka förståelsen hos annonsörer, annonsproducenter och allmänhet om hur representationen ser ut i annonser.

Bakgrund
Mediekompaniet genomför sedan 2019 Rättvisaren som kartlägger representation i publicitet baserat på textuellt innehåll. Nu är Mediekompaniet intresserad av att anta ett liknande perspektiv på annons/reklammaterial baserat på visuellt innehåll. Vilka avbildas i materialet och hur? Vilka strukturer syns här för hur människor är representerade (kvantitativt) och hur de porträtteras (kvalitativt)?

Varför inkludering är högt uppe på varumärkens agenda
Reklamen speglar varumärkens roll i vår samtid och i det visuella materialet signalerar man sociala värden och image. Effektiv reklam måste dessutom vila på ett innehåll som resonerar med kontext, samtid och mottagare. Den nya studien riktar sig till marknadsförare, reklammakare,
innehållsproducenter och allmänhet för att synliggöra och medvetandegöra reklamens strukturer och innehåll.

Vilka ligger bakom studien?
Mediekompaniet, som jobbar med den nationella annonsaffären i svensk lokalmedia, har målsättningen att bidra till ett sunt och hållbart annonsklimat. Ett av våra kärnord är kontext och eftersom vi så ofta lyfter fram värdet av rätt annonsmiljö vill vi med Rättvisaren 2020 – Brand Identity även titta på kontexten i svensk reklam. Den kvantitativa studien är gjord av Kantar Sifo på uppdrag av Mediekompaniet.

Om föreläsaren: Ricki Rebecka Petrini
Jobbat som journalist sedan tidigt 00-tal och gick sedan över till den kommersiella sidan och har bland annat jobbat för Procter & Gamble och Metro. I dag är hon Marknads- och kommunikationschef på Mediekompaniet och jobbar med Sveriges största lokala mediehus. Sedan 2019 driver hon även hållbarhetsarbetet Rättvisaren som främjar en mer inkluderande och jämställd mediebild, från nyheter till reklam.

Varmt välkommen online!

Samarbetspartners:

  gbgco     uslogga             gplogotyp           aveny production logo        handelsmarketing

Instagram

instagram banner

Facebook

facebook banner

Linkedin

linkedin banner

Nyhetsbrev anmälan

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input