Kategori:
Annan
Datum:
2020-03-24 18:00 - 20:00

Beskrivning

anmalan

Varmt välkommen till MiGs Årsmöte. Årsmötet vänder sig till dig som är medlem i MiG och erlagt årsavgiften.

Styrelsen har enhälligt bestämt oss för att genomföra årsmötet 24 mars DIGITALT!

Alla som anmäler sig kommer att bjudas in till ett interaktivt möte via länk.

Alla frågor som ni vill att vi tar upp och diskuterar i mötet mailas till MiG´s ordförande senast 17.00 samma dag på; Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Väl mött i denna omvälvande tid.

___________________________________________________________________________

Valberedningens förslag till MiGs styrelse 2020:

Strategi:

Vi vill skapa förutsättningar för att styrelsen kan fortsätta sitt utvecklingsarbete och kommer att ersätta två ledamöter, som har valt att sluta på eget initiativ. Vi föreslår att ersätta dessa med två personer som kommer bidra med stark digital marknadsföringskompetens samt PR och varumärkes strategi. Närvaro och engagemang kommer att vara en uttalad förväntan på såväl nya som etablerade ledarmöten.

Nyval för två år:

Daniel Wilke, Marknadschef, The Perfect World Foundation m.m.
Sandra Heaver, Strateg och projektledare, The Bond Communication

Omval för två år:

Henrik Billger, Saddler Scandinavia
Jan Berger, SEB
Peter Kurzwelly, Sleep Cure, AI Innovation of Sweden, G-Lab21 m.m.

Omval för ett år:

Janne Björge, Second Opinion Sweden – Styrelse Ordförande

Styrelseledamöter som fortsätter utan omval:

Ulrika Wahlström, IMCG 
Maria Fuxborg, Lindholmen Science Park
Per Löfgren, Ekensteen Löfgren

_____________________________________________________________________________

Förslag till stadgeändringar på Årsmötet den 24 mars 2020 kl. 18.00 på BRG, Business Region Göteborg. Beslut om ändring av stadgarna fattas av årsmötet. Om förslaget röstas igenom så kan valet av ny styrelse, med så många styrelseledamöter som den nya bestämmelsen anger, äga rum på samma stämma.

Förslag till ändring av den första meningen i §14.
Från nuvarande: ”Föreningens angelägenheter handläggs av en styrelse bestående av ordförande, minst sex ledamöter och minst två ersättare.”
Till: ”Föreningens angelägenheter handläggs av en styrelse bestående av ordförande och upp till högst nio ledamöter”

Förslag att ta bort den tredje meningen i §3
Från nuvarande: ”Medlemmar kan vara verksamma i olika sektioner såsom exempelvis MiG Partner och MiG Future.”
Till: ”Styrelsen, eller den som styrelsen delegerat beslutanderätten till, beviljar medlemskap i föreningen. Den som önskar medlemskap i föreningen ska anmäla detta till föreningens kansli. Till hedersmedlem kan årsmötet på förslag från styrelsen kalla person som på ett framstående sätt verkat för föreningens syfte”

Samarbetspartners:

  gbgco        convendum             gplogotyp           aveny production logo        handelsmarketing

Instagram

instagram banner

Facebook

facebook banner

Linkedin

linkedin banner

Nyhetsbrev anmälan

  1. Namn*
    Invalid Input
  2. E-post*
    Invalid Input
  3. Telefon*
    Invalid Input