Kategori:
Frukost
Datum:
2018-09-14 07:30 - 08:45

Beskrivning

anmalan
DELTAGARLISTA

Axcius – med kunskap och omtanke hjälper vi dig till ett rikare liv.

Axcius inriktar sig på att hjälpa företagare, privatpersoner och stiftelser med kapitalförvaltning och pensioner.
Vårt mål är att genom ett nära samarbete med våra kunder skapa trygghet och förbättra kundernas ekonomi.
Vi arbetar mycket med riskkontrollerade placeringar för att kunna åstadkomma bra avkastning till låg risk.

Den snabba tekniska utvecklingen har skapat möjligheter och nya placeringsalternativ. Hur väl utnyttjar du dem?
I en turbulent värld är det väldigt viktigt med en aktiv förvaltning av sitt kapital! Hur ser det ut för dig?
Vi är inne i den längsta börsuppgången i historien och det skrivs dagligen om att toppen snart är nådd!
Vilka möjligheter till fortsatt uppgång finns det och hur stora är riskerna?

Varmt välkommen till Convendum, Avenyn 21

Samarbetspartners:

  gbgco        convendum         gplogotyp       svmassan      tv4    IHMNYLOGGA   aveny production logo   handelsmarketing

Instagram

instagram banner

Facebook

facebook banner

Linkedin

linkedin banner

Nyhetsbrev anmälan

  1. Namn*
    Invalid Input
  2. E-post*
    Invalid Input
  3. Telefon*
    Invalid Input